jaarlijkse forfaitaire tegemoetkomingen incontinentiemateriaal

Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen

Personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie (ongewild verlies van urine) maken aanspraak op een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming. In 2020 bedraagt ze 170,68 euro.

Voorwaarden

 • Lijden aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie.
 • Geen recht hebben op het incontinentieforfait omdat men niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium.
 • Niet verblijven in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum).
 • Nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen hebben.

Wat te doen?

 • Download het formulier.
 • Laat het invullen door je huisarts.
 • Stuur het formulier naar de adviserend arts van je regionaal ziekenfonds.

De adviserend arts geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of je nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet. Na drie jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2020 bedraagt het 522,92 euro.

Voorwaarden

 • Gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden: recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4 voor het criterium 'Incontinentie'.
 • De laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden: niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra).
 • Op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden in leven zijn.

Wat te doen?

De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt door de thuisverpleegkundige. Komt deze niet aan huis en denk je in aanmerking te komen voor het incontinentieforfait, neem je het best contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.

De aanvraag moet jaarlijks worden herhaald.

Goed om te weten

 • Het forfait is niet gekoppeld aan een remgeldvoorwaarde.
 • Er is geen recht op het incontinentieforfait bij verblijf in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (zie 'Voorwaarden'). Verblijf in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vormt daarentegen geen probleem.
 • Het incontinentieforfait kan worden gecumuleerd met het zorgforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait.
 • Wie geen recht heeft op het incontinentieforfait, lijdt aan onbehandelbare incontinentie en aan de voorwaarden voldoet, maakt aanspraak op het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke patiënten.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »